Start
Kurenda. Informator samorządowy str.6 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 09 lutego 2023 14:31
 • Uchwały Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju podjęte w dniu 25 stycznia 2023 r. na LXII Sesji VIII kadencji Rady Miejskiej:
  - Uchwała LXII/483/23 w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rabka-Zdrój z wyłączeniem strefy „A” ochrony uzdrowiskowej dla części obszaru miasta Rabka-Zdrój - „Rabka-Zdrój Południe”,
  - Uchwała LXII/484/23 w sprawie: zmiany Uchwały Nr LXI/476/22 Rady miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty,
  - Uchwała LXII/485/23w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości,
  - Uchwała LXII/486/23 zmieniająca uchwałę nr LVIII/465/22 z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców,
  - Uchwała LXII/487/23 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rabka-Zdrój na rok 2023,
  - Uchwała LXII/488/23 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rabka-Zdrój

   

 • Uchwały Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju podjęte w dniu 29 grudnia 2022 r. na LXI Sesji VIII kadencji Rady Miejskiej:
  - LXI/476/22 w sprawie: wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty,
  - LXI/477/22 w sprawie: pokrycia w 2023 roku części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  - LXI/478/22 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rabka-Zdrój na rok 2022,
  - LXI/479/22 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rabka-Zdrój,
  - LXI/480/22 w sprawie wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego2022,
  - LXI/481/22w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rabka-Zdrój,
  - LXI/482/22 Uchwała Budżetowa Gminy Rabka-Zdrój na rok 2023r.

 • Uchwały Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju podjęte w dniu 21 grudnia 2022 r. na LX Sesji VIII kadencji Rady Miejskiej:
  LX/473/22 w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023,
  LX/474/22 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rabka-Zdrój na rok 2022,
  LX/475/22 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rabka-Zdrój.

 • W sali Teatru Lalek „Rabcio” w Rabce-Zdroju odbyło się Spotkanie Noworoczne. Na zaproszenie burmistrza Leszka Świdra wzięli w nim udział mieszkańcy, przedstawiciele samorządu i rabczańskich instytucji, radni i zaproszeni goście, wśród nich Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska Edward Siarka.
  W tym roku przed rabczańską publicznością wystąpiła uznana aktorka – Stanisława Celińska z zespołem, której udany występ publiczność nagrodziła owacyjnymi brawami.

 • Rada Miejska w Rabce-Zdroju uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Rabka-Zdrój, z wyłączeniem strefy A ochrony uzdrowiskowej, dla obszaru Rabka-Południe. Granice obszaru planu stanowią: od północnego zachodu ul. Zakopiańska, od północnego wschodu ul. Do Pociesznej Wody i Podhalańska, od południa - granica administracyjna miasta. Plan reguluje sposób wykorzystania terenu.

 • - Jednym z poważnych ograniczeń dla naszego budżetu jest dług gminy. Roczna rata do spłaty to prawie 4 mln zł plus prawie 1,5 mln zł (2022r.) odsetek od obsługi tego długu - mówi burmistrz Rabki-Zdroju Leszek Świder po analizie gminnych finansów.

 • Na LXI sesji Rada Miejska Rabki-Zdroju przyjęła budżet na 2023 rok. Za przyjęciem budżetu było 9 radnych, przeciw – 3, wstrzymało się - 3 radnych. Osobiście uważam, że budżet jest proinwestycyjny i stanowi 38%, czyli 40 459 991,56 zł. Tak dużych środków na inwestycje gmina jeszcze nigdy nie zaplanowała – ocenia burmistrz Leszek Świder. -

 • Mimo zimowej aury, ruszyły prace przy odbudowie willi "Anioł" przy ul. Parkowej w Rabce-Zdroju. Robotnicy rozebrali dach, stawiają szalunki i przygotowują się do odbudowy ścian i stropów.

 • Ustawa Prawo wodne w nowym brzemieniu weszła w życie dnia 9 sierpnia 2022r., powodując uszczegółowienie przepisów dotyczących gospodarki wodno-ściekowej. W terminie 6 miesięcy od dnia uchwalenia ustawy nastąpią duże zmiany.

 • ZASADY REKRUTACJI DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W PUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH ORAZ PUBLICZNYCH INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W GMINIE RABKA-ZDRÓJ NA ROK SZKOLNY 2023/2024
  Zapisy do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego odbywają się w dniach 27.02.2023 r. – 10.03.2023 r.

 • ZASADY REKRUTACJI DO PUBLICZNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, DLA KTÓRYCH GMINA RABKA-ZDRÓJ JEST ORGANEM PROWADZĄCYM NA ROK SZKOLNY 2023/2024
  Na podstawie zgłoszenia rodziców do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, przyjmuje się dzieci i młodzież zamieszkałe w tym obwodzie bez postępowania rekrutacyjnego.

 • Informujemy, iż rozpoczynamy realizację wniosków o preferencyjny zakup węgla złożonych od dnia 1 stycznia 2023 r. Dystrybucja węgla za rok 2022 (na podstawie wniosków o preferencyjny zakup węgla, które można było składać do 31 grudnia 2022 r.) została zakończona.

 • Gmina Rabka-Zdrój wraz z innymi małopolskimi uzdrowiskami przystępuje do opracowania Strategii Rozwoju Małopolskich Gmin Uzdrowiskowych w perspektywie 2021 – 2027. To dokument konieczny w staraniu się przez nasze samorządy o środki na rozwój publicznej i ogólnodostępnej infrastruktury związanej działalnością uzdrowiskową.
  Chcąc lepiej przygotować się do określenia priorytetów i niezbędnych działań w najbliższych latach chcieliśmy zadać Państwu 5 krótkich pytań, które pozwolą nam lepiej zrozumieć potrzeby zarówno Państwa, jako mieszkańców, jak i za Waszym pośrednictwem dowiedzieć się czego oczekują nasi goście - turyści i kuracjusze - odwiedzający nasze rabczańskie uzdrowisko.
  Wypełnij ankietę: https://tiny.pl/wp71r

 • W Zakopanem odbyło się spotkanie z Ministrem Sportu i Turystyki Kamilem Bortniczuk. Miało ono charakter konsultacji z samorządowcami z powiatów nowotarskiego i tatrzańskiego, a także środowiskami sportowymi i turystycznymi. Rabkę-Zdrój reprezentowała silna delegacja, w składzie której byli: burmistrz Leszek Świder, przewodniczący Rady Miasta Piotr Żółtek, radny a zarazem prezes PTTK oddział Rabka Rafał Wójtowicz z Joanną Miśkowiec i Agnieszką Józefiak - przedstawicielami Zarządu PTTK, Maciek Kopytek, prezes FRRR, Daniel Kościelniak z Didi-Gol, Joanna Lichoń - prezes UKS Romer z Małgorzatą Burtan - przedstawicielem Zarządu UKS Romer.

 • Urząd Miejski w Rabce-Zdroju ogłosił przetarg na wykonanie projektu stabilizacji osuwiska na ulicy Zakopiańskiej. Przypomnijmy, iż w trosce o bezpieczeństwo kierowców jesienią trasa do Chabówki została zamknięta, gdy na jezdni pojawiło się - stale powiększające się - pęknięcie.

 • Urząd Miejski w Rabce-Zdroju ogłosił przetarg na modernizację zaplecza szatniowo-magazynowego i sanitarnego na stadionie miejskim w Rabce-Zdroju.

 • Agnieszka Cukrzycoń, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, przygotowała zestawienie statystyczne zdarzeń rejestrowanych przez USC i Zespół Spraw Obywatelskich w Rabce-Zdroju w 2022 roku. Urząd zajmuje się m.in. sporządzaniem aktów urodzenia, zgonu, udzielaniem ślubów czy wydawaniem wypisów z aktów stanu cywilnego.

 • Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rabce-Zdroju zakończył realizację największego pakietu inwestycyjnego od początku swojej działalności. Łączne nakłady inwestycyjne poniesione w 2022 roku zamkną się kwota bliską 4 mln zł brutto z czego 1,7 mln to środki pochodzące z WFOŚ w Krakowie.

 • 3 stycznia 2023 r. weszły w życie zmiany w programie Czyste Powietrze. Dzięki nim zwiększy się wysokość dofinansowania do wymiany pieca i ocieplenia domu.
  Więcej informacji na stronie internetowej https://www.czystepowietrze.gov.pl/

 • Stowarzyszenie Sursum Corda realizuje projekt powierzony przez powiat nowotarski, w ramach którego prowadzimy nieodpłatną pomoc prawną, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatne mediacje.